logo

EN ISO 11612 : 2015

Ön İşlem  ve Boyutsal Çekme

 

( Zorunlu ) Yıkama ISO 6330 ,  ISO 15797:

 Her testten önce , test numuneleri 5 defa yıkanır ve 5 defa kurutulur. Genelde 60C’de yıkama yapılsa da , talebe göre artıp azalabilir.  ( Evsel Yıkama ISO 6330 )

Eğer endüstriyel yıkama yapılacaksa minimum 75 C’de daha zor şartlarda  5 defa yıkama yapılır. ( ISO 15797 )

(Zorunlu) Boyutsal Değişim ISO 5077: 

Dokuma, ve dokusuz yüzeylerde kumaş çekme değeri 5 yıkama sonrasında  atkı ve çözgü yönünde % 3’ ü geçmemelidir.

Bu oran örme kumaşlarda % 5’tir. Yıkma sıcaklığı testi yaptıran tarafından belirlenir. 40 C , 50 C 60 C veya daha yüksek dereceler olabilir.

Koruyucu kıyafetler için genelde 60 C kullanılır. Bu değerler yıkama talimatlarında belirtilmelidir. Eğer çekme değeri yüksek çıkıyorsa kumaş ISO 11612 sertifikasını alamaz.

 

ISO 17493 – Isı Dayanımı (Fırın ) Testi

( Zorunlu ) 180ºC’ de : Koruyucu kıyafette kullanılan bütün kumaşlar ve aksesuarlar bu teste tabi tutulur. 5  dk boyunca bu sıcaklıkta tutulan  ürünler , işlem sonrası çıkartılarak.  Tutuşma var mı ? Erime Var mı ?  % 5’den fazla çekmiş mi ? kontrol edilir. Yoksa test başarılıdır.         

(Opsiyonel ) 260ºC’ de : Koruyucu kıyafette kullanılan bütün kumaşlar ve aksesuarlar bu teste tabi tutulur. 5  dk boyunca bu sıcaklıkta tutulan  ürünler , işlem sonrası çıkartılarak.  Tutuşma var mı ? Erime Var mı ?  % 10’ dan fazla çekmiş mi ? kontrol edilir. Yoksa test başarılıdır.

“Origin photo : MARINA TECHNICAL FABRICS ( linked to www.marinatextil.net)” 


ISO 15025   Sınırlı Alev Yayılması

(Zorunlu) Prosedür A:  (Kod A1)

Kumaş yüzeyinden alev yayılması testi 

(Opsiyonel) Prosedür B: (Kod A2)

Kumaş kenarından alev yayılması testi

Prosedür A’ya göre numuneler test edildiğine ;

  • Hiçbir numunede delik olmayacak                                                         
  • Hiçbir numunede üste veya kenarlara alev atlaması olmayacak.
  • Hiçbir numune erimeyecek ve eriyerek damlamayacak.   
  • Alev sönme süresi ortalama  ≤ 2 s. 
  • Kor sönme süre ortalama ≤ 2 s.
  • Dikişler kumaş panellerini bir arada tutmaya devam edecek.

Prosedür B’ye göre numuneler test edildiğinde ; Delik oluşumu ve dikiş dışındaki tüm hususlar geçerlidir.

 

ISO 9151 Konvektif Isı Transferi

Opsiyonel

80 kW/m2 ısı akış yoğunluğundaki alevin  elbise ve/veya elbisenin kumaş – aksesuar gibi parçalarının üzerine tutulması suretiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki 24 ° C’lik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az B1 seviyesi yakalanmalıdır.

 

Performans Seviyesi  HTI 24(s)
Minimum Maksimum
B1 4,0 < 10,0
B2 10,0 < 20,0
B3 20,0  

 

 

ISO 6942   Radyan Isı Transferi

11612 : Opsiyonel

11611 : Zorunlu

20 kW/m2 ısı akış yoğunluğundaki alevin  elbise ve/veya elbisenin kumaş – aksesuar gibi parçalarının üzerine tutulması suretiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki 24 ° C’lik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az C1 seviyesi yakalanmalıdır.

 

Performans Seviyesi Isı Transfer Faktörü RHTI24 (s)
Minimum Maksimum
C1 7,0 < 20,0
C2 20,0 < 50,0
C3 50,0 < 95,0
C4 95,0  

 

ISO 12127  Kontak Isı

Opsiyonel

250 ºC sıcaklıktaki metal plakaya temas ettirilen  kumaşın arka yüzeyindeki 10 ºC ısı artışı için geçen sürenin ölçülmesi testidir.  Kumaş en az F1 seviyesinde olmalıdır. Kumaş kalınlığı ve elyaf karışımı sonucu etkiler.

 

Performans Seviyesi Eşik zamanı time tt (s)
Minimum Maksimum
F1 5,0 < 10,0
F2 10,0 < 15,0
F3 15,0  

Mukavemet Testleri

  • ISO 13934-1 Kopma Dayanımı: Dokuma kumaşlara uygulanır. ISO 11612 için  atkı ve çözgü yönünde minimum 300 N olmalıdır.  ISO 11611 için atkı ve çözgü yönünde minimum 400 N olmalıdır.
  • ISO 13937-2 Yırtılma Dayanımı: Dokuma kumaşlara uygulanır. ISO 11612 için  atkı ve çözgü yönünde minimum 10N olmalıdır.  ISO 11611 için atkı ve çözgü yönünde minimum 15 N olmalıdır.
  • ISO 13938-1 Patlama Dayanım: Örme kumaşlara uygulanır. ISO11612 için en 200 kPa basınçta kumaş delinmemelidir.

 

EN ISO 11611:2015 Kaynakçı Kıyafeti

ISO 9150 Çapak sıçramaları

ISO 9150 ‘ e göre test edildiğinde kumaş veya kıyafet aşağıdaki şartı sağlamalıdır.

Class 1 : En  az 15  damlada kumaşın arka yüzeyinde ısı artışı 40 ºC’yi geçmemelidir. Class 2 :  En az 25  damlada kumaşın arka yüzeyinde ısı artışı 40 ºC’yi geçmemelidir.

 

ISO 6942 Radyan Isı Transferi

20 kW/m2  ısı akış yoğunluğunda  ısı transfer indeksi  (RHTI 24 ºC)

Class 1: RHTI 24 ≥   7

Class 2: RHTI 24 ≥ 16

Eğer kıyafet çok katmanlı ise, test tüm katmanlara bir arada uygulanmalıdır.

 

EN 1149-2  Electrical resistance:

20 ºC ± 2 ºC  ve 85% ± 5% bağıl nemde yapılan (100 ± 5) Volt altında yapılan test neticesinde, numunenin elektrik direnci 105 Ω ‘dan büyük olmalıdır.

ISO 13934-1 Kopma  Mukavemeti 400 N’nun üzerinde olmalıdır. 

ISO 13937-2 Yırtılma Mukavemeti 15 N’nun üzerinde olmalıdır.

 

EN 61482-1.2 Elektrik Ark Testi (Kutu)

Elektrik arkına maruz kalan  çalışanları ,  ısı ve alev karşı koruyacak kıyafetlerin ve materyallerin performanslarının test edilmesi amaçlanmıştır.

İki metodu vardır..

          - Class 1    4 kA 

          - Class 2    7 kA

Her iki test metodunda da ark süreci 0,5 saniyedir.  Bu test metodunda. Tanımlanmış ark patlamasına  maruz bırakılmış yassı materyaller tarafından , ark patlaması sırasında ve sonrasında transfer edilen ısı miktarı ölçülerek değerlendirme yapılmaktadır.

İki ayrı bakır ısı ölçer tarafından kumaşın veya kıyafetin transfer ettiği termal enerji ölçülerek  bilgisayar tarafından kaydedilir.

Isı transferi bilgisi Stoll Eğrisi ile karşılaştırılmak suretiyle test sonucuna karar verilir. Ayrıca cilde en yakın kumaş erimemeli ve üzerinde 5 mm’den büyük delik oluşmamalıdır.  

 

EN 61482-1.2 Stoll Eğrisi

 

 

EN 61482-1.1 Elektrik Ark Testi (Açık)

Çok yönlü elektrik arkına maruz kalan numunenin ATPV değerinin ölçülmesi testidir.

Arc Thermal Performance Value (ATPV), cal/cm2 

HRC1 : 4 cal/cm2 

HRC2 : 8 cal/cm2

HRC3 : 25 cal/cm2 

HRC4 : 40 cal/cm2

Test numunesi tarafından transfer edilen ısı, Stoll Eğrisi (ikinci derece yanma ihtimali eğrisi ) üzerinde % 50 ‘ye ulaştığında oluşan enerjiye  olay enerjisi denir.

 

EN 1149-3 Elektrostatik Davranış Testi

Özellikle patlayıcı gazlarla ve sıvılarla çalışan personelin kıyafetlerindeki statik elektriklenme seviyesi ölçülmektedir.

Test numunesinin hemen altındaki yatay ve numuneyle temas etmeyen elektrot alana aniden yüksek bir voltaj verilir. Eğer uyarılmış kumaş anti-statik özellikte ise karşısındaki elektrotu şarj etmeye başlar. Bu yükün yarılanma süresi ölçülür ve koruma katsayısı kaydedilir.  

Numune aşağıdaki standartları sağlamalıdır.

t50 ( yük yarılanma süresi ) < 4s 

veya

S ( koruma faktörü )  > 0.2 ‘den büyük olmalıdır.