logo

EN ISO 11611 : 2015

EN ISO 11611:2015 Kaynakçı Kıyafeti

ISO 9150 Çapak sıçramaları

ISO 9150 ‘ e göre test edildiğinde kumaş veya kıyafet aşağıdaki şartı sağlamalıdır.

Class 1 : En  az 15  damlada kumaşın arka yüzeyinde ısı artışı 40 ºC’yi geçmemelidir. Class 2 :  En az 25  damlada kumaşın arka yüzeyinde ısı artışı 40 ºC’yi geçmemelidir.

 

ISO 6942 Radyan Isı Transferi

20 kW/m2  ısı akış yoğunluğunda  ısı transfer indeksi  (RHTI 24 ºC)

Class 1: RHTI 24 ≥   7

Class 2: RHTI 24 ≥ 16

Eğer kıyafet çok katmanlı ise, test tüm katmanlara bir arada uygulanmalıdır.

 

EN 1149-2  Electrical resistance:

20 ºC ± 2 ºC  ve 85% ± 5% bağıl nemde yapılan (100 ± 5) Volt altında yapılan test neticesinde, numunenin elektrik direnci 105 Ω ‘dan büyük olmalıdır.

ISO 13934-1 Kopma  Mukavemeti 400 N’nun üzerinde olmalıdır. 

ISO 13937-2 Yırtılma Mukavemeti 15 N’nun üzerinde olmalıdır.