logo

EN 61482

EN 61482-1.2 Elektrik Ark Testi (Kutu)

Elektrik arkına maruz kalan  çalışanları ,  ısı ve alev karşı koruyacak kıyafetlerin ve materyallerin performanslarının test edilmesi amaçlanmıştır.

İki metodu vardır..

          - Class 1    4 kA 

          - Class 2    7 kA

Her iki test metodunda da ark süreci 0,5 saniyedir.  Bu test metodunda. Tanımlanmış ark patlamasına  maruz bırakılmış yassı materyaller tarafından , ark patlaması sırasında ve sonrasında transfer edilen ısı miktarı ölçülerek değerlendirme yapılmaktadır.

İki ayrı bakır ısı ölçer tarafından kumaşın veya kıyafetin transfer ettiği termal enerji ölçülerek  bilgisayar tarafından kaydedilir.

Isı transferi bilgisi Stoll Eğrisi ile karşılaştırılmak suretiyle test sonucuna karar verilir. Ayrıca cilde en yakın kumaş erimemeli ve üzerinde 5 mm’den büyük delik oluşmamalıdır.  

 

EN 61482-1.2 Stoll Eğrisi

 

 

EN 61482-1.1 Elektrik Ark Testi (Açık)

Çok yönlü elektrik arkına maruz kalan numunenin ATPV değerinin ölçülmesi testidir.

Arc Thermal Performance Value (ATPV), cal/cm2 

HRC1 : 4 cal/cm2 

HRC2 : 8 cal/cm2

HRC3 : 25 cal/cm2 

HRC4 : 40 cal/cm2

Test numunesi tarafından transfer edilen ısı, Stoll Eğrisi (ikinci derece yanma ihtimali eğrisi ) üzerinde % 50 ‘ye ulaştığında oluşan enerjiye  olay enerjisi denir.