logo

EN 1149-3

EN 1149-3 Elektrostatik Davranış Testi

Özellikle patlayıcı gazlarla ve sıvılarla çalışan personelin kıyafetlerindeki statik elektriklenme seviyesi ölçülmektedir.

Test numunesinin hemen altındaki yatay ve numuneyle temas etmeyen elektrot alana aniden yüksek bir voltaj verilir. Eğer uyarılmış kumaş anti-statik özellikte ise karşısındaki elektrotu şarj etmeye başlar. Bu yükün yarılanma süresi ölçülür ve koruma katsayısı kaydedilir.  

Numune aşağıdaki standartları sağlamalıdır.

t50 ( yük yarılanma süresi ) < 4s 

veya

S ( koruma faktörü )  > 0.2 ‘den büyük olmalıdır.